آرایشگاه خوب حرفه ای شینیون مو عروس با تور آرایشگاه تخصصی شینیون مو و شینیون عروس تهران : آموزش شینیون مو : انجام خدمات شینیون مو با بهترین و جدیدترین مدلهای شینیون 2015 - عروس - آموزش تخصصی شینیون مو با مدرک فنی حرفه ای در آموزشگاه آرایشگری زنانه کلبه آرزو : 0912.700.9256 http://chignon.mihanblog.com 2018-08-20T23:40:55+01:00 text/html 2018-08-20T17:30:00+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو مدلهای 2016 و جدید شینیون در آرایشگاه و آموزشگاه شینیون مو در غرب تهران http://chignon.mihanblog.com/post/52 <h2 data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">مدلهای جدید شینیون</span></h2><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">امروز واستون مدلهای جدید شینیون 2016 که اکثرا بصورت شینیون جمع اجرا شده اند را براتون می زارم.&nbsp;</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در&nbsp;<a title="آرایشگاه شینیون مو" href="http://goo.gl/U7Kz86" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://goo.gl/U7Kz86" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">آرایشگاه تخصصی شینیون مو</a>&nbsp;در غرب تهران می توانید همه این شینیون ها را تجربه کنید.</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><a title="شینیون" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" data-mce-href="http://شینیون-مو.rozanail.com" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img title="آرایشگاه شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini10.jpg" alt="مدلهای جدید شینیون" width="386" height="386" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini10.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>&nbsp;</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><a title="شینیون" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" data-mce-href="http://شینیون-مو.rozanail.com" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img title="آموزشگاه شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini11.jpg" alt="آموزش شینیون مو" width="320" height="320" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>&nbsp;</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><a title="شینیون" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" data-mce-href="http://شینیون-مو.rozanail.com" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img title="آموزشگاه شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/chignon2.jpg" alt="آموزش شینیون مو" width="400" height="334" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/chignon2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>&nbsp;</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">من خیلی خوشم میاد از این جور شینیونها با بافت تیغ ماهی هستش??</span><br><span data-mce-style="font-size: medium; background-color: #ffff99;" style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 153);">در دوره های تخصصی شینیون مو آموزشگاه می تونید این مدل های را براحتی آموزش ببینید و اجرا کنید . آموزشگاه تخصصی شینیون مو کلبه آرزو پیشرو در ارایه بهترین خدمات شینیون مو در تهران&nbsp;</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><a title="شینیون" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" data-mce-href="http://شینیون-مو.rozanail.com" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img title="آرایشگاه شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini9.jpg" alt="مدل جدید شینیون مو" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini9.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>&nbsp;</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">این هم یک مدل شینیون جمع که مناسب هر نوع مجلسی است و شیک و مجلسی برای همه خانمهای باکلاس ایرانی .</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در آرایشگاه تخصصی شینیون مو می توانید شینیون های جدید 2016 را بر روی موهایتان تجربه کنید.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">عروس خانم های گل حتما برای دیدن نمونه کارهای شینیون عروس قبل از تشریف فرمایی ، تلفنی هماهنگ کنند تا از بهترین خدمات شینیون سالن زیبایی کله آرزو بهره مند شوند .</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">شینیون مو را یکبار برای همیشه اصولی و تخصصی آموزش ببینید تا بتوانید با شینیون کاران حرفه ای رقابتی سالم داشته باشید.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;" style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 153);">تلفن&nbsp;<a title="آموزشگاه شینیون مو" href="http://goo.gl/Fwtwk9" target="_top" data-mce-href="http://goo.gl/Fwtwk9" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><span data-mce-style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;" style="color: rgb(255, 0, 0);">آموزشگاه شینیون مو</span></a>&nbsp;برای ثبت نام : 09127009256&nbsp;</span><br><br><img title="آموزشگاه شینیون" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/chignon.jpg" alt="آموزش شینیون" width="450" height="195" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/chignon.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="margin: 0px auto; display: block;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><br></p> text/html 2018-08-11T16:30:00+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو شینیون عروس درتهران http://chignon.mihanblog.com/post/4 <h2 class="entry-title" data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: justify;">شینیون عروس در تهران</h2><div class="entry-content" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">خدمات و آموزش شینیون مو در تهران</span></h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">برای آموزش شینون میتوانید در دوره های تخصصی آموزش شینیون مو عروس کلبه آرزو شرکت کنید که شامل موارد زیر می باشد :&nbsp;</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آموزش شینیون باتور</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">فیلم آموزش شینیون</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آموزش تصویری شینیون</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آموزش شینیون عروس</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">دانلود اموزش شینیون</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آموزش شینیون جدید</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آموزش شینیون حرفه ای</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">آموزش شینیون حرارتی</span></p><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-7" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="wp-image-7 size-medium" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos1.jpg" alt="شینیون عروس در تهران" width="331" height="331" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a><strong>شینیون عروس&nbsp;درتهران</strong><a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-8" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="wp-image-8 size-full" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos10.jpg" alt="مرکز تخصصی شینیون مو" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos10.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>مرکز تخصصی شینیون مو<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="wp-image-9 size-medium" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos2.jpg" alt="انواع مدل شینیون باز و بسته" width="506" height="506" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>انواع مدل شینیون باز و بسته<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="wp-image-10 size-medium" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos8.jpg" alt="آرایشگاه شینیون مو" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos8.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>آرایشگاه شینیون مو<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="nofollow" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 166);"><img class="wp-image-11 size-medium" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos3.jpg" alt="بهترین مدل های شینیون مو" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>بهترین مدل های شینیون مو<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-7" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="size-medium wp-image-7" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos4.jpg" alt="شینیون مو درتهران" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>شینیون مو درتهران<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-12" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="size-medium wp-image-12 aligncenter" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos5.jpg" alt="شینیون موهای بلند" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>شینیون موهای بلند<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-13" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="size-medium wp-image-13" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos6.jpg" alt="آموزش تخصصی شینون" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>آموزش تخصصی شینون&nbsp;<a href="http://shinionemoo.ir/2016/05/20/%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/shinionemoo-8/" rel="attachment wp-att-14" data-mce-href="http://shinionemoo.ir/2016/05/20/%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/shinionemoo-8/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><br></a>آموزش شینیون زیبا<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-15" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="size-medium wp-image-15" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos7.jpg" alt="آموزش شینیون زنانه" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>آموزش شینیون زنانه<a title="شینیون عروس در تهران" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="attachment wp-att-16" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/11-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="size-medium wp-image-16" title="آموزش شینیون" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos8.jpg" alt="آموزش شینیون موی زنانه" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos8.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a>آموزش شینیون موی زنانه</span></div><div class="entry-content" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">دوستانی که تمایل دارند در سالن ما شینیون مو مدلهای جدید را امتحان کنند قبل از تشریف فرمایی با تلفن آرایشگاه شینو 0912.700.9256 هماهنگ کنند.</span></p><h4 data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px; color: rgb(135, 135, 135); text-align: justify;"><a title="شینیون عروس" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3.html" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" data-mce-href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18); line-height: 24px;">&nbsp;شینیون عروس</a>&nbsp;جزء یکی از مهمترین شینیون ها برای خانم ها به شمار می رود، زیرا این مدل شینیون مناسب عروس خانم ها می باشد. و این امر بسیار بر اهمیت این مدل شینیون می افزاید.</h4><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;شینیون عروس مدل های مختلفی دارد:</p><h4 data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px; color: rgb(135, 135, 135); text-align: justify;">شینیون با تور و تاج عروس ، شینیون بدون تور و تاج عروس ، شینیون های کلاسیک عروس، و شینیون های دیگری که با توجه به سلیقه مدل مو و نوع میکاپی که بر روی عروس انجام می شود انتخاب می شود،</h4><h4 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 24px; color: rgb(135, 135, 135);">برای انجام شینیون جشن عروسی خود نیاز به یک متخصص و آرایشگر متبحر دارید زیرا هر خانمی به طور معمول تنها یک بار جشن عروسی می گیرد، و خیلی مهم است در این جشن بهترین آرایش ، لباس عروس ، و مدل شینیون عروس را داشته باشد.</h4><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">مدلهای شینیون جدید عروسیتان را زیر نظر آرزو قهرمانی داور &nbsp;و مدرس بین اللملی&nbsp;</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">(حضور سالهای متمالی در صدا وسیما) به بهترین حالت ممکن تجربه کنید.</span></p></div> text/html 2018-08-11T13:30:14+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو در آموزشگاه شینیون مو کدام مدل ها را می آموزید؟ http://chignon.mihanblog.com/post/75 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">مدلهای جدید شینیون مو در <strong>آموزشگاه شینیون</strong> :</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">شاید شما هم دنبال یک <strong>آموزشگاه</strong> خوب و حرفه ای برای آموزش<strong>شینیون</strong> می گردید .</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امروزه آرایشگرهای زیادی برای کسب درامد بیشتر شاید مبادرت به آموزش شینیون در آرایشگاه های زنانه کنند.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما نکته مهمی که اینجا یادآوری می کنم نحوه آموزش آرایشگری&nbsp; برای ادامه روند و تکمیل آرایشگری زنانه بصورت حرفه ای</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">نقش مهمی را دارد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">چه بسیارند کسانی که کلی هزینه کرده اند و دوره های مختلف شینیون و گریم و میکاپ را گذرانده اند اما وقتی با ژورنال</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خاصی مواجه می شوند در ژورنال خوانی کیس جدید دچار ناتوانی و یاس و ناامیدی می شوند .</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در <strong>آموزشگاه</strong> های آرایشگری زیر نطر سازمان فنی حرفه ای با توجه به سوابق آموزشگاه معمولا تمام نکات اصولی و ابتدایی</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کهخیلی مهم هستند بخوبی آموزش داده می شود.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در <strong>آموزشگاه</strong> تخصصی<strong> شینیون مو</strong> کلبه آرزو شما علاوه بر آموزش ابندایی و اولیه در گامهای اول شما کاملا روز به روز به</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سویحرفه ای شدن پی خواهید رفت .</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">با تکنیکهای جدید آموزشی شینیون مو عروس تور و ... شما در آموزشگاه شینیون مو تبدیل به یک شینیون کار حرفه ای خواهید</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">شد .</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">بطوریکه براحتی قادر به ژورنال خوانی پس از اتمام دوره تکمیلی خود خواهید شد و هر نوع شینیون جدیدی را با یک بار دیدن یاد</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خواهید کرفت و انجام خواهید داد</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">زیرا که تمام نکات اصولی و اولیه را بخوبی یاد گرقته اید و در <a href="http://beautifyacademy.com/"><strong>آموزشگاه</strong>آرایشگری</a> کلبه آرزو&nbsp; بهمهارت کامل رسیده اید .</span></p><p><span style="font-size: medium;"><img class="aligncenter" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزشگاه تخصصی شینیون" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/f3c6ccc67e4c6c2f6894cbc0d6da09c7/5C063C46/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/17332415_202815886869064_4584992753733074944_n.jpg" alt="آموزشگاه شینیون مو" width="640" height="640"></span></p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اما در آموزشگاه تخصصی شینیون مو کدامین مدل های شینیون مو را</span></h2><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">آموزش خواهید دید؟</span></h2><div class="art-post-text" style="text-align: justify;"><p> </p><p><span style="font-size: medium;">با توجه به مدلهای جدید و ۲۰۱6 شینیون مو ، آموزشگاه آرایشگری زنانه “کلبه آرزو” دوره های آموزشی تخصصی شینیون مو را به شرج زیر برگزار می</span></p><p><span style="font-size: medium;">کتد :</span></p></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">آموزش شینیون هایی که در آموزشگاه شینیون مو&nbsp; داده می شود شامل : لبنانی ، عربی ، طرح</span></h3><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کلاه ، شینیونهای حرارتی ، شینیونهای خطی ، طاووسی ، پابیون ، بیروتی ، پیچ های جلو سر،</span></h3><div class="art-post-text" style="text-align: justify;"><p><span style="font-size: medium;">خامه ای ، پوشینگ ، شطرنجی مواج ، شینیون مدل s اس ، مدلهای پرحجم ، گل آرایی ،</span></p></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کلاسیکال اروپایی ، فویل و …. می باشد.</span></h3><div class="art-post-text" style="text-align: justify;"><p><span style="font-size: medium;">پس از اتمام آموزش ها به هنرجو مندرک فنی حرفه ای آموزش شینیون داده می شود.</span></p><p><span style="font-size: medium;">تلفن تماس : 09127009256</span></p></div><h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">برای دیدن کلیپهای آموزش شینون جدید نیز می توانید از طریق تلگرام سایت زیر در کانال تلگرام <a title="آموزشگاه شینیون مو" href="http://goo.gl/Fwtwk9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">آموزشگاه</a></span></h4><h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a title="آموزشگاه شینیون مو" href="http://goo.gl/Fwtwk9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">شینیون مو</a>&nbsp; عضو شوید .</span></h4><div class="art-post-text" style="text-align: justify;"><p><span style="font-size: medium;">برای انچام کلیه خدمات شینیون و براشینگ تخصصی مو هم می توانید از خدمات <a title="آرایشگاه شینیون مو" href="http://goo.gl/U7Kz86" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> آرایشگاه شینیون مو </a>بصورت کاملا حرفه ای و</span></p><p><span style="font-size: medium;">خوب بهره مند شوید.</span></p><p><span style="font-size: medium;">فقط برای تشریف فرمایی از قبل هماهنگ کنید تا معطل نشوید.</span></p></div><h3 style="text-align: justify;"> </h3><div class="art_width100-darsad"><div class="post-abi-icon" style="text-align: justify;"> </div><div class="post-abi-icon2" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">برچسب‌ها: آموزشگاه شینیون, آموزشگاه شینیون مو, آموزشگاه تخصصی شینیون, آرایشگاه خوب شینیون</span></div></div> text/html 2018-08-11T08:30:00+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو آموزش تخصصی شینیون مو - مدلهای شینیون http://chignon.mihanblog.com/post/13 <h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش تخصصی شینیون مو</h2><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش شینیون با مدرک</h2><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">مدل های مختلف شینیون که کاربرد زیادی دارند را در زیر نام میبریم .</h2><div class="entry-content" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><div class="tagdiv">&nbsp;مدل های مختلف شینیون مو شامل :</div><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل&nbsp;لبنانی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل عربی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون طرح کلاهی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون کلاسیک</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>آموزش شینیون</strong>&nbsp;حصیری</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>آموزش شینیون</strong>&nbsp;حلزونی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون حلقه</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون های حرارتی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیونهای خطی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل طاووسی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">آموزش مدل پابیون</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">آموزش مدل بیگودی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینون مدل پیچ های جلوی سر</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">خامه ای</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">خیاری</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">پوشینگ</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شطرنجی مواج</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل اس</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل&nbsp;<a href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">شینیون مو</a>&nbsp;های پرحجم</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل شینیون موهای کم حجم</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل گل رز</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل شینیون گل با تور</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">گل آرایی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل شینیون کلاسیک دخترانه</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون پوستیژ</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">فویل</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">برای کسب اطلاع از آموزش های تخصصی ما بر روی بنر های کناری سایت کلیک کنید .</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><a title="آموزش تخصصی شینیون مو" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/18-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86.html" rel="attachment wp-att-51" data-mce-href="%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/18-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="alignnone wp-image-51 size-medium" title="آرایشگاه شینیون مو ، شینیون مو ، آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos5.jpg" alt="آموزش تخصصی شینیون مو" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a></p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);">آموزش شینیون</h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">عکس شینیون مو – شینون کار آموزش تمام حرفه های آرایشگری زنانه&nbsp; میکاپ و گریم و بافت مو &nbsp;در آموزشگاه شینیون مو در غرب تهران</p><h2 dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);">شینیون چیست ؟</h2><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون یا آپ دو به روشی گفته می شود که در آن موها جمع ٬ وبه روشهای مختلفی طراحی می شوند. یک شینیون تمیز و زیبا مستلزم یک براشینگ خوب وپوش درست می باشد که از طرفی هم٬یک براشینگ درست و مطلوب کار شینیون را ساده تر می کند.</p><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">نکته ای درباره شینیون : پیدا نبودن سنجاق هم بسیار مهم است ٬ این موضوع که ٬ به کار بردن سنجاق زیاد در شینیون آن را محکم تر نگه می دارد ٬ اشتباه است٬ باید با حداقل استفاده از سنجاق ٬ شینیونی زیبا و حرفه ای داشته باشیم.&nbsp;برای موهای کم پشت هم می توان از روشهای اضافه کردن مو ٬ استفاده از پروتز و… استفاده کرد&nbsp;&nbsp;٬ که به کار بردن آنها به کمی تجربه و ظرافت احتیاج دارد.</p><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">بیشتر درمورد شینیون مو بدانیم : مبحث دیگر در مورد شینیون استفاده از محصولات فرم دهنده هستند٬ مانند انواع ژل ها ٬ کرم های مو٬انواع اسپری های مو٬ چسب مو و… که هر کدام کار بخصوصی را انجام می دهند و برای هر قسمت و در هر شینیونی و همچنین جنس موها٬ بسته به تجربه فرد از این مواد استفاده می کنند.مرکز&nbsp;<a href="http://salonhair.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86/" data-mce-href="http://salonhair.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><strong>آموزش شینون</strong></a></p><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);">آموزش شینیون با مدرک</h2><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>کادمی فوق تخصصی بانو&nbsp;قهرمانی&nbsp;تقدیم میکند:<br>مباحث آموزش بافت مو&nbsp;<br>1.آموزش انواع بافت موهای ژورنالی<br>2.آموزش انواع شینیون و بافت<br>3.آموزش حجیم سازی&nbsp;<br>4.شناخت انواع ابزارهای شینیون و درست کردن ابزارهای جدید<br>5.آموزش سبک های مختلف شینیون<br>6.شناخت بافت مو<br>7.آموزش صحیح براشینگ و گرفتن وزی مو(شلاقی کردن مو)<br>8.شناخت فرم صورت<br>9.ژورنال خوانی&nbsp;<br>10.آموزش شینیون ازروی عکس (ژورنال خوانی )<br>11.شینیون های پایه<br>12.آموزش شینیون های تخصصی<br>13.شینیون های فوق تخصصی<br>14.فرم دادن به مو به شکل های مختلف و نگهداری فرم ایجادشده برای مدت زمان طولانی&nbsp;<br>15.آموزش دیزاین های جدیدمو بهمراه شناخت فرم صورت<br>16.آموزش شینیون های حرارتی / کلاسیک/نخی /ملکه ای /اروپایی مخصوص عروس /خامه ای /پوشینگ/شطرنجی /مواج /مدل s اس/مدلهای پرحجم /گل آرایی /کلاسیکال اروپایی/<br>معرفی به سازمان فنی و حرفه ای&nbsp;<br>واعطای مدرک بین المللی</strong></p></div><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><br></p> text/html 2018-08-11T07:54:06+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو آموزش شینیون با مدرک بین المللی http://chignon.mihanblog.com/post/331 <h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش شینیون با مدرک بین المللی</h2><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش تخصصی شینیون مو</h2><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش شینیون با مدرک فنی حرفه ای</h2><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">مدل های مختلف شینیون که کاربرد زیادی دارند را در زیر نام میبریم .</h2><div class="entry-content" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><div class="tagdiv">&nbsp;مدل های مختلف شینیون مو شامل :</div><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل&nbsp;لبنانی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل عربی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون طرح کلاهی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون کلاسیک</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>آموزش شینیون</strong>&nbsp;حصیری</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>آموزش شینیون</strong>&nbsp;حلزونی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون حلقه</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون های حرارتی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیونهای خطی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل طاووسی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">آموزش مدل پابیون</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">آموزش مدل بیگودی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینون مدل پیچ های جلوی سر</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">خامه ای</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">خیاری</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">پوشینگ</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شطرنجی مواج</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل اس</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل&nbsp;<a href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">شینیون مو</a>&nbsp;های پرحجم</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل شینیون موهای کم حجم</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون مدل گل رز</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل شینیون گل با تور</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">گل آرایی</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مدل شینیون کلاسیک دخترانه</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون پوستیژ</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">فویل</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">برای کسب اطلاع از آموزش های تخصصی ما بر روی بنر های کناری سایت کلیک کنید .</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><a title="آموزش تخصصی شینیون مو" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/18-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86.html" rel="attachment wp-att-51" data-mce-href="%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88/18-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="alignnone wp-image-51 size-medium" title="آرایشگاه شینیون مو ، شینیون مو ، آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos8.jpg" alt="آموزش شینیون با مدرک بین المللی" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shinonaroos8.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a></p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);">آموزش شینیون</h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">عکس شینیون مو – شینون کار آموزش تمام حرفه های آرایشگری زنانه&nbsp; میکاپ و گریم و بافت مو &nbsp;در آموزشگاه شینیون مو در غرب تهران</p><h2 dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);">شینیون چیست ؟</h2><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">شینیون یا آپ دو به روشی گفته می شود که در آن موها جمع ٬ وبه روشهای مختلفی طراحی می شوند. یک شینیون تمیز و زیبا مستلزم یک براشینگ خوب وپوش درست می باشد که از طرفی هم٬یک براشینگ درست و مطلوب کار شینیون را ساده تر می کند.</p><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">نکته ای درباره شینیون : پیدا نبودن سنجاق هم بسیار مهم است ٬ این موضوع که ٬ به کار بردن سنجاق زیاد در شینیون آن را محکم تر نگه می دارد ٬ اشتباه است٬ باید با حداقل استفاده از سنجاق ٬ شینیونی زیبا و حرفه ای داشته باشیم.&nbsp;برای موهای کم پشت هم می توان از روشهای اضافه کردن مو ٬ استفاده از پروتز و… استفاده کرد&nbsp;&nbsp;٬ که به کار بردن آنها به کمی تجربه و ظرافت احتیاج دارد.</p><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">بیشتر درمورد شینیون مو بدانیم : مبحث دیگر در مورد شینیون استفاده از محصولات فرم دهنده هستند٬ مانند انواع ژل ها ٬ کرم های مو٬انواع اسپری های مو٬ چسب مو و… که هر کدام کار بخصوصی را انجام می دهند و برای هر قسمت و در هر شینیونی و همچنین جنس موها٬ بسته به تجربه فرد از این مواد استفاده می کنند.مرکز&nbsp;<a href="http://salonhair.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86/" data-mce-href="http://salonhair.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><strong>آموزش شینون</strong></a></p><h2 class="entry-title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166);">آموزش شینیون با مدرک</h2><p dir="rtl" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>کادمی فوق تخصصی بانو&nbsp;قهرمانی&nbsp;تقدیم میکند:<br>مباحث آموزش بافت مو&nbsp;<br>1.آموزش انواع بافت موهای ژورنالی<br>2.آموزش انواع شینیون و بافت<br>3.آموزش حجیم سازی&nbsp;<br>4.شناخت انواع ابزارهای شینیون و درست کردن ابزارهای جدید<br>5.آموزش سبک های مختلف شینیون<br>6.شناخت بافت مو<br>7.آموزش صحیح براشینگ و گرفتن وزی مو(شلاقی کردن مو)<br>8.شناخت فرم صورت<br>9.ژورنال خوانی&nbsp;<br>10.آموزش شینیون ازروی عکس (ژورنال خوانی )<br>11.شینیون های پایه<br>12.آموزش شینیون های تخصصی<br>13.شینیون های فوق تخصصی<br>14.فرم دادن به مو به شکل های مختلف و نگهداری فرم ایجادشده برای مدت زمان طولانی&nbsp;<br>15.آموزش دیزاین های جدیدمو بهمراه شناخت فرم صورت<br>16.آموزش شینیون های حرارتی / کلاسیک/نخی /ملکه ای /اروپایی مخصوص عروس /خامه ای /پوشینگ/شطرنجی /مواج /مدل s اس/مدلهای پرحجم /گل آرایی /کلاسیکال اروپایی/<br>معرفی به سازمان فنی و حرفه ای&nbsp;<br>واعطای مدرک بین المللی</strong></p></div><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><br></p> text/html 2018-08-07T17:30:31+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو مدل جدید شینیون http://chignon.mihanblog.com/post/5 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">مدل جدید شینیون</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">در این متن به <strong>مدل جدید <a title="شینیون مو" href="http://shinion.persianblog.ir/tag/%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88" target="_blank" rel="nofollow">شینیون مو </a></strong>که در کشورمان طرفداران زیادی دارد اشاره ای کوتاه می کنم :</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">مدلهای مختلف شینیون مو شامل : &nbsp;شینیون مدل لبنانی ،شینیون مدل عربی ، طرح کلاه ، شینیونهای حرارتی ، شینیونهای خطی ، مدل طاووسی ، پابیون ، بیروتی ، پیچ های جلو سر،خامه ای ، پوشینگ ، شطرنجی مواج ، شینیون مدل s اس ، مدلهای پرحجم ، گل آرایی ، کلاسیکال اروپایی ، فویل و …. می باشد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">البته هر ساله با توجه به هنر و خلاقیت یک آرایشگر حرفه ای ممکن است مدل جدیدی وارد بازار کار دنیای آرایشگری شود و این مدلها فقط مدلهای مشهور هستند که در دنیا به نوعی برند شینیون شده اند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">یک آرایشگر خوب و حرفه ای امروزه باید تمام این مدلها را به خوبی یاد گرفته باشد و با توجه به خلاقیت و هنر خود به این مدلهای شینیون جذابیت بیشتری بدهد.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5">[caption id="" align="aligncenter" width="400"]</font><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مدل جدید شینیون" src="http://www.kolbeh-arezoo.com/wp-content/uploads/2015/10/shen3.jpg" alt="مدل شینیون عروس" width="400" height="417"><font face="Mihan-Yekan" size="5"> مدل جدید شینیون[/caption]</font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">برای آگاهی از نحوه" <a title="آموزش شینیون عروس" href="http://shinion.persianblog.ir/post/1/" target="_blank" rel="nofollow">آموزش شینیون عروس </a>"به روی آن کلیک کنید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">مدلهای مختلف شینیون عروس سال به سال زیاد می شود و اگر عروسی به روز عروسی یا نامزدی خود نزدیک باشد یا اگر خانمی برای مراسم خاصی دنبال انتخاب بهترین مدل شینیون برای موهایش باشد گیج و سردرگم می شود .</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">انجام خدمات شینیون مو باز برای زیباتر دیده شدن کل نمای یک خانم است و اگر درست انتخاب نشود ممکن است این زیبایی را به همراه نیاورد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">در واقع هنر شینیون مو مانند سایر هنرهای آرایشی اگر در مشیر درست خود به کار گرفته نشود نمی تواند کمی در جهت زیبایی و حس اعتماد یک خانم داشته باشد و البته انتخاب نادرست قضیه را برعکس خواهد کرد.</font></p><p class="art_width100-darsad" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">دوستانی که تمایل دارند در سالن ما شینیون مو مدلهای جدید را امتحان کنند قبل از تشریف فرمایی با تلفن 0912.700.9256 هماهنگ کنند.</font></p><div class="art_width100-darsad" style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">مدلهای شینیون جدید عروسیتان را زیر نظر آرزو قهرمانی داور &nbsp;و مدرس بین اللملی</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">(حضور سالهای متمالی در صدا وسیما) به بهترین حالت ممکن تجربه کنید.</font></p></div> text/html 2018-08-02T08:30:50+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو من چجوری می تونم شینیون کار خوب و حرفه ای شم؟ http://chignon.mihanblog.com/post/68 <p style="text-align: justify;"><ul class="pager pagenav" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; clear: both; display: block; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></ul></p><div class="artnails-article" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14pt;">چطوری می تونم یک شینیون کار خوب و حرفه ای شوم؟</span></p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 22px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 26.4px; color: rgb(255, 0, 166);"><span style="font-size: 14pt;">شینیون کار خوب</span></h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 22px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 26.4px; color: rgb(255, 0, 166);"><span style="font-size: 14pt;">شینیون کار حرفه ای</span></h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">سوال شده که من چجوری می تونم شینیون کار خوب و&nbsp;<a title="شینیون کار حرفه ای" href="https://goo.gl/2D6b9w" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(237, 168, 18);">شینیون کار حرفه ای&nbsp;</a>شم؟</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><img title="چطوری می تونم یک شینیون کار خوب و حرفه ای شوم" src="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/images/chignon/SHINON7.jpg" alt="چطوری می تونم یک شینیون کار خوب و حرفه ای شوم؟" width="500" style="margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">در جواب این سوال باید گفت که همه آرایشگران دوست دارند در کار خودشان بهترین باشند . &nbsp;</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">اما بعضی ها خیلی تلاش می کنند و زیاد به فرم دلخواه خود نمی رسند.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">نمی شود برای همه دلیل کلی آورد اما اغلب &nbsp;آرایشگرانی که در &nbsp;کار خود دچار مشکل می شوند بیشتر بدلیل آموزش ناصحیح و ندیدن آموزشی اصولی وپایه می باشد.</span></p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 22px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 26.4px; color: rgb(255, 0, 166);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">چطوری می تونم یک شینیون کار خوب و حرفه ای شوم؟</span></h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">در جواب سوال شما دوست عزیز دو موضوع مطرح می شود :</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">1- آیا شما شینیون کار هستید و در کار خود مشکل دارید؟</span></p><h3 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 24px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 28.8px; color: rgb(237, 168, 18);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">2- اصلا دوره های تخصصی&nbsp;<a title="آموزش شینیون مو" href="https://goo.gl/3iZq2w" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(237, 168, 18); font-size: 24px; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 28.8px;">آموزش شینیون مو</a>&nbsp;را نگذرانده اید و می خواهید شینیون کار حرفه ای شوید؟</span></h3><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">در هر صورت برای اینکه شینیون کار خوبی شوید باید در ابتدا اصول پایه این کار را به خوبی آموزش ببینید.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">معمولا این اصول پایه توسط یک استاد شینیونکار آموزشگاه های آرایشگری به خوبی بازگو و آموزش داده می شوند.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">بیشتر کسانی که شینیون مو را دیمی و بدون رعایت اصول یاد می گیرند در آینده دچار مشکل خواهند شد.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">وقتی که شما اصول اولیه را فرا گرفتید باید تلاش کنید مهارت خودتان را زیاد کنید.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">کسب مهارت هم نیاز به تمرین زیاد و همچنین علاقمندی هنر جو دارد.</span></p><h4 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 24px; color: rgb(135, 135, 135);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">وقتی همه این اصول را در<span>&nbsp;</span><a title="آموزش شینیون مو" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/13-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(237, 168, 18); font-size: 20px; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 24px;">آموزش شینیون مو</a>&nbsp;رعایت کنید بدون آنکه خود بدانید خلاقیت هنری شما در این کار به اوج خود خواهد رسید.</span></h4><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">آنگونه که خود مبتکر جدیدترین متدهای شینیون مو خواهید شد .</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;"><a title="آموزشگاه آرایشگری" href="http://www.beautifyacademy.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(237, 168, 18);">آموزشگاه آرایشگری</a>&nbsp;شینیون مو کلبه آرزو در غرب تهران می تواند در این مورد شروع خوبی برای شما باشد .</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">در این خصوص این مقاله هم می تواند مفید باشد :</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">شینیون کار حرفه ای<br></span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;">شینیون کار حرفه ای</p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 36px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: justify;">آرایشگاه خوب شینیون مو</h1><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">مرکز تخصصی شینیون مو ( آرایشگاه و سالن زیبایی )</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><strong>شینیون کار حرفه ای</strong><span>&nbsp;</span>تخصصی&nbsp; و مهارت زیادی در اجرای تکنیکهای مدرن و 2018 شینون خواهد داشت . در واقع یک شینیون کار حرفه ای علاوه بر مهارت در کار خود در سایر رشته های ارایشی مربوط به صورت نیز باید تبحر داشته باشد تا به مشتری خود بهترین ها مدل های را که با صورتش هارمونی و هماهنگی دارد پیشنهاد دهد.&nbsp; ...</p><br><p class="readmore" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><a class="btn" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/13-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10&amp;catid=2" itemprop="url" aria-label="شینیون کار حرفه ای" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(237, 168, 18);"><span class="icon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>شینینون کار حرفه ای</a></p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 22px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 26.4px; color: rgb(255, 0, 166);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">تلفن تماس و مشاوره بیشتر جهت ثبت نام در دوره های تخصصی<span>&nbsp;</span><a title="اموزش شینیون مو" href="http://xn----pnc6ccald46hba.rozanail.com/13-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Yekan, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(237, 168, 18); font-size: 22px; font-weight: bold; font-style: normal; line-height: 26.4px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>آموزش شینیون</strong></span></a><span>&nbsp;</span>: 09127009256</span></h2></div> text/html 2018-07-15T06:30:00+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو مدلهای جدید شینیون http://chignon.mihanblog.com/post/2 <p style="text-align: justify;">شینیون مو</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امروز براتون تعداد عکس از جدیدترین مدلهای <strong>شینیون مو</strong> 2016 می زارم امیدوارم که واستون خوشایند باشه و بخصوص برای دوستان آرایشگر و <strong>شینیون</strong> کار حرفه ای که دنبال مدلهای جدید برای ایده گرفتن هستند مفید باشد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>شینیون</strong> های جدید و مدلهای 2016 از شینون های ساده تا عروس و طرح دار با تور و سایر کشور های چهان را در پستهای بعدی خواهم گذاشت . پس ما را دنبال کنید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آرایشگاه خوب شینون" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/571/1711715/chignon/chignon1.jpg" alt="شینیون مو" width="400" height="400"></span></p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>آرایشگاه خوب شینیون مو</strong> آرزو در تهران ارایه گر چدیدترین خدمات <a title="شینیون مو" href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" target="_blank" rel="nofollow"><strong>شینون مو و عروس</strong></a> در غرب تهران با ارایه بهترین مدلهای شینیون مو</span></h2><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/571/1711715/chignon/chignon2.jpg" alt="آموزش شینیون" width="400" height="400"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">همچنین جدیدترین مدلهای شینیون مو را می توانید در آموزشگاه آرزو در غرب تهران با بهترین خدمات آموزشی و ارایه مدرک فنی حرفه ای آموزش حرفه ای ببینید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/571/1711715/chignon/chignon3.jpg" alt="آموزشگاه شینیون" width="400" height="400"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خدمات<strong> شینیون</strong> و براشینگ مو همراه با گریم و میکاپ را در سالن زیبایی ما با بهترین حالت ممکن تجربه کنید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="سالن خوب شینیون" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/571/1711715/chignon/chignon4.jpg" alt="شینیون" width="400" height="400"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کدام مدل شینیون برایم مناسب است؟ و سوالهایی از این دست شاید شما را در انتخاب بهترین حالت شینیون برای یک شب خاص &nbsp;دچار سردرگمی کند . این امر را به مشاوران و شینیون کاران حرفه ای ما بسپارید. زیبایی و چهره شناسی و شینیون شناسی یک هنر است کاملا تخصصی.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون عروس" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/571/1711715/chignon/chignon5.jpg" alt="مدل شینیون" width="400" height="400"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">جدیدترین آموزش های حرفه ای و تخصصی شینیون مو و عروس را در آموزشگاه ما طی کنید.<a title="آموزشگاه آرایشگری" href="http://www.beautifyacademy.com/" target="_blank" rel="nofollow"> آموزشگاه ارایشگری زنانه</a> پیشرو در ارایه بهترین خدمات آموزش شینیون و براشینگ</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون عروس" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/571/1711715/chignon/chignon6.jpg" alt="شینیون عروس" width="400" height="400"></span></p><p style="text-align: justify;">برای ثبت نام در دوره های تخصصی آموزش شینیون مو با ارایه مدرک فنی حرفه ای با 0912.700.9256 تماس بگیرید.</p><p>خدمات و آموزش شینیون مو در تهران</p><p>برای آموزش شینون میتوانید در دوره های تخصصی آموزش شینیون مو عروس کلبه آرزو شرکت کنید که شامل موارد زیر می باشد : </p><p>آموزش شینیون باتور<br>فیلم آموزش شینیون<br>آموزش تصویری شینیون<br>آموزش شینیون عروس<br>دانلود اموزش شینیون<br>آموزش شینیون جدید<br>آموزش شینیون حرفه ای<br>آموزش شینیون حرارتی</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; background-color: #ffff99;">برای اطلاعات بیشتر در مورد شینون موهایتان یا آموزش تخصصی شینیون عروس با شماره 0912.700.9256 تماس بگیرید.</span></p> text/html 2018-07-07T16:58:46+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو مدل شینیون جم باز مواج بافتدار پایین سر http://chignon.mihanblog.com/post/298 <h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">مدل شینیون جمع باز مواج بافتدار پایین سر</font></h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">امروز براتون 5 مدل شینیون بصورت تئوری توضیح می دم که امیدوارم واستون مفید باشد.</font></p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">آموزش تئوری مدل شینیون مو</font></h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">آموزشگاه شینیون مو</font></h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بهترین مرکز آموزش شینیون مو</font></h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بهترین آرایشگاه شینون مو در تهران</font></h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مدل شینیون جمع و باز :</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شینیون جم و باز - مدل شلوغ ...مناسب برای خانمهای تپل چاق یا خانمها یی که شانه های بزرگی دارند که نمی خواهند چاقی بدنشون دیده شود از این مدل استفاده می شود.<br><br></font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">عکس زیر یک مدل شینیون جم و باز هستش که مناسب خانمهای هیکلی و درشت&nbsp;</font></p><h3 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 28.8px; color: rgb(237, 168, 18); text-align: right;"><a title="اموزش شینیون" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18); line-height: 28.8px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img title="مدل شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini7.jpg" alt="مدل شینیون" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></font></a></h3><h3 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 28.8px; color: rgb(237, 168, 18); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></h3><h3 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 28.8px; color: rgb(237, 168, 18); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a title="اموزش شینیون" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18); line-height: 28.8px;"><img title="اموزش شینیون ، اموزش شینیون مو ، آموزشگاه شینیون مو ، بهترین اموزشگاه شینیون مو ، مدل شینیون ، مدل جدید شینیون" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini6.jpg" alt="اموزش شینیون ، اموزش شینیون مو ، آموزشگاه شینیون مو ، بهترین اموزشگاه شینیون مو ، مدل شینیون ، مدل جدید شینیون" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a><br>مدل شینیون اروپایی:</font></h3><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این مدل شینیون ، اصطلاحا به شینیون اروپایی مشهور می باشد .</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><a title="اموزش شینیون" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img title="بهترین آرایشگاه شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini5.jpg" alt="این مدل شینیون ، اصطلاحا به شینیون اروپایی مشهور می باشد . البته این مدل اروپایی کثیف بهش میگیم چون زیاد تمیز کار نکرده و با رنگ موی مشکی جالب نشده ولی خب هر کسی یک سلیقه ای داره #شینیون_اروپایی #آموزش_شینیون_مو #آموزش_شینیون_با_تور #فیلم_آموزش_شینیون #آموزش_تصویری_شینیون #آموزش_شینیون_جدید #آموزش_شینیون_عروس #آموزش_شینیون_حرارتی #دانلود_اموزش_شینیون #آموزش_شینیون_موی_کوتاه #شینیون_مو_2016 #شینیون_باز #شینیون_ساده #شینیون_با_تور #آموزش_شینیون_مو #شینیون_مو_2015 #شینیون_مو_کوتاه #مد_شینیون_دخترانه #شینیون_مو_2017" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></font></a></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">البته این مدل اروپایی بالا رو می بینید&nbsp; کثیف بهش میگیم چون هنرجو&nbsp; زیاد تمیز کار نکرده و با رنگ موی مشکی جالب نشده ولی خب هر کسی یک سلیقه ای داره&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;دو نوع مدل شینیون پایین سر :</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><a title="اموزش شینیون" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img title="اموزشگاه شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini4.jpg" alt="شینیون شل پایین سر - برای کسانی که عاشق سادگی هستند و زیاد کارهای شق و رق مدلدار دوست ندارند و می خوان خیلی ساده دیده شن یعنی دوست ندارن موهاشون حالت شینیون دیده شه #شینیون_شل_پایین_سر #آموزش_شینیون_مو#آموزش_شینیون_با_تور #فیلم_آموزش_شینیون#آموزش_تصویری_شینیون #آموزش_شینیون_جدید#آموزش_شینیون_عروس #آموزش_شینیون_حرارتی#دانلود_اموزش_شینیون#آموزش_شینیون_موی_کوتاه #شینیون_مو_2016#شینیون_باز #شینیون_ساده #شینیون_با_تور#آموزش_شینیون_مو #شینیون_مو_2015#شینیون_مو_کوتاه #مد_شینیون_دخترانه#شینیون_مو_2017 #chignon" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></font></a></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شینیون شل پایین سر - برای کسانی که عاشق سادگی هستند و زیاد کارهای شق و رق مدلدار دوست ندارند و می خوان خیلی ساده دیده شن یعنی دوست ندارن موهاشون حالت شینیون دیده شه</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a title="اموزش شینیون" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img title="مرکز آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini3.jpg" alt="این هم یک مدل دیگه از شینیون پایین سر که پخش تر هستش شینیون شل پایین سر - برای کسانی که عاشق سادگی هستند و زیاد کارهای شق و رق مدلدار دوست ندارند و می خوان خیلی ساده دیده شن یعنی دوست ندارن موهاشون حالت شینیون دیده شه #شینیون_شل_پایین_سر #آموزش_شینیون_مو #آموزش_شینیون_با_تور #فیلم_آموزش_شینیون #آموزش_تصویری_شینیون #آموزش_شینیون_جدید #آموزش_شینیون_عروس #آموزش_شینیون_حرارتی #دانلود_اموزش_شینیون #آموزش_شینیون_موی_کوتاه #شینیون_مو_2016 #شینیون_باز #شینیون_ساده #شینیون_با_تور #آموزش_شینیون_مو #شینیون_مو_2015 #شینیون_مو_کوتاه #مد_شینیون_دخترانه #شینیون_مو_2017 #chignon" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a><br>این هم یک مدل دیگه از شینیون پایین سر که پخش تر هستش شینیون شل پایین سر -</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مدل شینیون مواج :</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شینیونهایی هستند که حالت پیچ زیاد دارند و به اصطلاح موج دارد هستند به دلیل وجود موجهای زیاد بهشون می گیم شینیون مواج&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: center;"><a title="اموزش شینیون مو" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img title="آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini2.jpg" alt="ین مدل شینیون که مشاهده می کنین چون حالت موج موج داره بهش می گن شینیون مواج - این شینیون معمولا با بافت همراه میشه. یعنی شینیون مواج بافت دار#شینیون_مواج #آموزش_شینیون_مو #آموزش_شینیون_با_تور#فیلم_آموزش_شینیون #آموزش_تصویری_شینیون#آموزش_شینیون_جدید #آموزش_شینیون_عروس#آموزش_شینیون_حرارتی #دانلود_اموزش_شینیون#آموزش_شینیون_موی_کوتاه #شینیون_مو_2016#شینیون_باز #شینیون_ساده #شینیون_با_تور#آموزش_شینیون_مو #شینیون_مو_2015#شینیون_مو_کوتاه #مد_شینیون_دخترانه#شینیون_مو_2017 #chignon" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini2.jpg" style="border: 0px; margin: 0px;"></font></a></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ین مدل شینیون که مشاهده می کنین چون حالت موج موج داره بهش می گن شینیون مواج - این شینیون معمولا با بافت همراه میشه. یعنی شینیون مواج بافت دار</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مدل شینیون بافت دار :</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a title="اموزش شینیون" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/" data-mce-href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img title="شینیون مو ، مدل شینیون مو ، آموزش شینیون مو" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini1.jpg" alt="شینیون مو ، مدل شینیون مو ، آموزش شینیون مو" width="640" height="640" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/shini1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a><br>این مدل شینیون هم که مشاهده می کنید شینیون بافت با بوکل هستش و البته جز شینیون های پایین بافت سر هستش.&nbsp;<br>در مرکز<a title=" آموزش شینیون مو" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">&nbsp;آموزش شینیون مو</a>ی کلبه آرزو می توانید از بهترین خدمات شینیون مو ( جدیدترین متد ها و مدل ها 2017 ) بهره مند شوید.<br>دوستانی که تمایل به اموزش اصولی و حرفه ای دارند و خواهان مدرک فنی حرفه ای هم هستند یا شماره 09127009256 تماس بگیرند.<br>بهترین شدن حاصل کار بهترین هاست ....با ما پیش به سوی حرفه ای تر شدن&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اموزش شینیون مو*</font></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">مدل شینیون مو *</font></p> text/html 2018-07-06T11:30:38+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو آموزش شینیون موی کوتاه http://chignon.mihanblog.com/post/3 <div class="TopPost"><p class="Post-title" style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزش شینیون موی کوتاه</font></strong></p></div><div class="Post-title" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;</font></div><div class="Post-title" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;</font></div><div class="Post-title" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">اموزش شینیون زیبا برای مو های کوتاه</font></div><div class="TopPost"><div class="Post-title" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;</font></div><div class="TopPost2"><img class="aligncenter size-full wp-image-8338" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/a.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="261" height="143" data-lazy-loaded="true"></div></div><div class="C-post"><div class="CenterPost"><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">در پستهای گذشته مدلها و&nbsp;ایده های زیادی برای شینیون موها داشتیم که اغلب موهای بلند میطلبیند و با موی کوتاه در نمی آمدند اما تصمیم گرفتیم در این پست آموزش شینیونی بسیار زیبا و ساده را داشته باشیم که با موهای کوتاه در می آید،به این مدل ،موجی هم میگویند که در ادامه مطلب میتوانید آموزش آنرا مشاهده کنید</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8339" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/b.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="277" height="142" data-lazy-loaded="true">قد موها برای این مدل تا پایین گردن هم که باشد کافیست؛مثل همه ی شینیون ها ابتدا موها را&nbsp;<a title="براشینگ مو" href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=101" rel="nofollow" target="_blank">براشینگ</a>&nbsp;یا با بیگودی حالت میدهیم،موها را از گوش تا گوش سر به دو قسمت جدا میکنیم قسمت جلوی سر را کیلیپس زده</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8340" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/c.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="281" height="136" data-lazy-loaded="true">حالا از سمت راست سر یک مثلث با پایه ی ۵ سانتیمتری (ار تاج سر تا گردن)جدا کرده و با کش همرنگ مو میبندیم،سپس از جایی که موها بسته شدند را پیچی شبیه موج &nbsp;مانند تصویر پایین سر و روی گردن داده و با سنجاق روی سر محکم میکنیم</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8341" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/d.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="278" height="140" data-lazy-loaded="true">دوباره در قسمت وسط سر یک مثلث با پایه ی حدود ۴ سانتی متری ایجاد میکنیم</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8342" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/e.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="158" height="159" data-lazy-loaded="true">حالا مانند ولی کنار و روی موج اولی ،با&nbsp;پیچاندن مو&nbsp;موجی دیگر ایجاد می کنیم</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8343" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/f.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="275" height="126" data-lazy-loaded="true">همینکار را تکرار میکنیم دوباره تکه ای دیگر از مو برداشته و میپیچانیم و بالا تر از موج قبلی قرار می دهیم ،دقت کنید که سمت پیچاندن موها همگی به یک سمت راست هستند(همه موجها به یک سمت،سمت راست سوق دارند)</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8344" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/g.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="282" height="135" data-lazy-loaded="true">باز هم به سمت چپ سر رفته و باز قسمتی دیگر از مو را گرفته و پیچ و تاب میدهیم،تعداد تکه ها به سلیقه ی خوداتن است در اینجا ۶ تکه مو را گرفته و موج ساخته ایم</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8345" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/h.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="274" height="141" data-lazy-loaded="true">همانطور که میبینید نوبت می رسد به قسمت جلویی سر که کلیپس کرده بودیم ابتدا فرق را جدا کرده و چه از چپ چه از راست باز موجی متناسب به دیگر موجها ایجاد کرده و سنجاق می زنیم</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="aligncenter size-full wp-image-8346" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/chignon/k.jpg" alt="1x1.trans آموزش شینیون زیبا برای موهای کوتاه" width="304" height="150" data-lazy-loaded="true">و موجی با آن تکه ی جلویی برای رو و مجاور گوش نیز درست کرده و در نهایت با سنجاق محکم کرده و با تافت و اسپری مو آن را ثابت می کنیم.</font></p><h2 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">برای دیدن فیلم<strong> آموزش شینیون موی کوتاه&nbsp;</strong> می توانید از کانال تلگرام آموزش شینیون مو استفاده کنید .</font></h2><p style="text-align: justify;"><a title="کانال تلگرام شینیون" href="https://telegram.me/art_CHIGNON" target="_blank"><font face="Mihan-Yekan" size="5">کانال تلگرام شینیون مو&nbsp;</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;برای دیدن فیلمهای آموزشی بیشتر به منوی<a title="فیلم آموزش شینیون مو" href="http://آموزش-شینیون.artnails.ir%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" rel="nofollow" target="_blank"> فیلم آموزش شینیون مو</a> مراجعه کنید .</font></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font face="Mihan-Yekan" size="5">برای ثبت نام در دوره های تخصصی آموزش شینیون مو با ارایه مدرک فنی حرفه ای با 0912.700.9256 تماس بگیرید.</font></span></p></div></div> text/html 2018-06-23T10:14:08+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو فیلم آموزش شینیون http://chignon.mihanblog.com/post/327 <p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">فیلم آموزش شینیون</p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 36px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">دانلود فیلم شینیون مو</h1><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 36px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">فیلم اموزش شینیون عروس</h1><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">در این فیلمهای کوتاه وبلند&nbsp; آموزشی شما انواع شینیون های&nbsp;&nbsp;مدرن دنیا از قبیل&nbsp;&nbsp;شینیون مدل&nbsp;لبنانی ،شینیون مدل عربی ، طرح کلاه ، شینیونهای حرارتی ، شینیونهای خطی ، مدل طاووسی ، پابیون ، بیروتی ، پیچ های جلو سر،خامه ای ، پوشینگ ، شطرنجی مواج ، شینیون مدل s اس ، مدلهای پرحجم ، گل آرایی ، کلاسیکال اروپایی ، فویل و ….&nbsp; آشنا می شوید.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">برای انجام عملی همه این مدل شینیون ها&nbsp;هم می توانید به &nbsp;کلبه آرزو مراجعه کنید.(09127009256)</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">سری&nbsp;اول&nbsp;از مجموعه فیلمهای آموزش شینیون مو - عروس&nbsp;&nbsp;را می توانید در این قسمت مشاهده کنید. در فیلمهای کوناه آموزشی که برایتان می گذارم شما بصورت علمی با طراحی همه نوع شینیون&nbsp;آشنا می شوید.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/chignonmovie1.jpg" data-mce-href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/chignonmovie1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="aligncenter wp-image-2972" title="فیلم آموزش شینیون" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/chignonmovie1.jpg" alt="فیلم آموزش شینیون" width="549" height="309" data-mce-src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/chignonmovie1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">این فیلمها صرفا بدرد&nbsp;شینون کاران و آرایشگران&nbsp;عزیز نمی خورد بلکه همه بانوان عزیز نیز می توانند با مشاهده این نوع طرحها ، تصور داشتن چنین مدلهای&nbsp;&nbsp;را در خود داشته باشند. کما اینکه ما بانوانی مختلفی در شغلهای زیادی داریم که برای آموزش شینیون مو&nbsp;مراجعه می کنند .بانواننی که در شغلهایی مثل دکترا ، مهندسی و حتی کارمند و مدیر در رده های مختلف اداری مشغول به کار هستند و صرفا جهت علاقه و دلایل خاص خود برای آموزش وقت و هزینه پرداخت می کنند.</p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">فیلم آموزش شنیون</h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;: هنر رنگهای و تزیین در کاشت ناخن را در این فیلمهای کوتاه آموزشی مشاهده می کنید.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">دوستانی که تمایل به ثبت نام در دوره های آموزش شینیون&nbsp;را دارند می توانند از تبلیغات موجود در سایت استفاده کنند.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">برای مشاهده شرایط و ویژگی های دوره آموزش شینیون مو&nbsp;&nbsp;بر روی آن کلیک کنید یا به صفحه اصلی مراجعه کنید.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">اگر شما دنبال آموزش آرابشگری زنانه هستید می توانید از همه دوره های اموزش آرایشگری کلبه آرزو بهره مند شوید. برای اطلاع از نحوه دریافت مدرک فنی حرفه ای و قیمت آموزشهای دیگر با کد0912.700.9256 تماس بگیرید یا از سایت آموزشگاه آرایشگری زنانه استفاده کنید .<a title="آموزشگاه آٰریشگری زنانه" href="http://www.kolbeh-arezoo.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://www.kolbeh-arezoo.com" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">&nbsp;اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">سری1 فیلمهای آموزش شینیون مو&nbsp;</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p align="center" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><a title="فیلم آموزش شینیون مو" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" data-mce-href="%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">فیلم آموزش شینیون مو</a></p><p align="center" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> <p align="center"><video id="vjs_video_571_html5_api" class="vjs-tech" title="فیلم آموزش شینیون مو" src="https://persianblog.ir/upload/c7f4bcd6-aed9-4f2e-b319-149b246088e3-3238752.mp4" poster="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/chignonmovie1.jpg" preload="none" controls="controls" width="220" height="220" data-reactid=".0.1.0.0.0.$1023570324226413905.1.$https=2//igcdn-photos-h-a=1akamaihd=1net/hphotos-ak-xaf1/t51=12885-15/11376115_488231504660631_526342236_n=1jpg.0" data-mce-fragment="1"></video></p> text/html 2018-06-09T19:05:55+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو آموزش شینیون مو-باز- عروس http://chignon.mihanblog.com/post/253 <p>اموزش شینیون موی باز</p><h1>شینیون باز عروس</h1><div>]<a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/bridehaircolor.jpg"><img class="wp-image-2924 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اموزش شینیون موی باز" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/bridehaircolor.jpg" alt="رنگ موی عروس" width="429" height="519"></a> رنگ موی عروس[/caption]<p><a title="شینون مو" href="%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">شینون مو</a> ، بخصوص برای خانمهای ایرانی در جشنها<br>و ایام خاصی یکی از رایج ترین هنر های آرایشی برای تغییر در زیبایی ظاهری تلقی می شود .</p></div><div> </div><div>رایجترین و کاربردی ترین استفاده شینیون مو ، <strong><a title="شینیون عروس" href="%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3.html" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">شینیون عروس</a> </strong>می باشد که شما حتما آنرا در مدلهای مختلف دیده اید .</div><div> </div><div> </div><div>با تخصصی تر شدن هنر آرایشی و پیشرفت و مدرنیته شدن هنرهای آرایشی ، هنر شینیون مو هم در کشورهای مختلف پیشرفت زیادی کرده است.</div><div> </div><div>طوری که هر ساله مدل های مختلفی ، توسط شینیون کاران حرفه ای ، ابداع و اجرا می شود.</div><div> </div><div>البته مدلهای خاص شینیون مو ، با ابزارهای و وسایل و اسپری هایی خاص خود ، انچام می شود .</div><div> </div><div>اگر کسی اصول و کار را ندارد و ساعتعا وقت خود را بگذارد تا یک مدل شینیون مو را انجام دهد اما</div><div> </div><div>ابزار خاص انجام آن شینیون را نداند در آخر مایوس وناتوان خواهد ماند.</div><div><p>در واقع دیگر شینیون فقط معطوف به موهای کشیده شده به پشت گردن نیست<br>و در همه جای سر حتی جلوی سر نیز توسط آرایشگران حرفه ایطراحی و اجرا می شود .</p><p>مروزه شینیون مو دارای مدلهای مختلف و طیفهای مختلفی شده است<br>و در دنیا در مدلهای مختلف و برای روزهای خاص بخصوص عروسی و نامزدیهای استفاده</p><p>زیادی می شود.آرایشگاه شینیون مو</p><p> </p><h2>اموزش شینیون موی باز - شینیون عروس</h2></div><h2> </h2><div><strong><a title="آموزشگاه آرایشگری زنانه" href="http://www.kolbeh-arezoo.com/" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer">آموزشگاه آرایشگری زنانه </a></strong>"کلبه آرزو " برای ماه رمضان دوره های تخصصی آموزش شینیون مو و عروس خود را به شکل زیر برگزار می کند :</div><div> </div><div> </div><div><p>آموزش شینیون هایی که داده می شود شامل :<br>لبنانی ، عربی ، طرح کلاه ، شینیونهای حرارتی ، شینیونهای خطی ، طاووسی ، پابیون ، بیروتی ، پیچ های جلو سر،</p><p>خامه ای ، پوشینگ ، شطرنجی مواج ، شینیون مدل s اس ، مدلهای پرحجم ، گل آرایی ، کلاسیکال اروپایی ، فویل و …. می باشد.</p><div id="attachment_92" class="wp-caption aligncenter"><p><a href="http://www.kolbeh-arezoo.com/wp-content/uploads/2015/10/shen1.jpg"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش شینیون مو" src="http://www.kolbeh-arezoo.com/wp-content/uploads/2015/10/she6.jpg" alt="آموزش شینیون مو" width="400" height="400"></a></p><p class="wp-caption-text"><strong>آموزش شینیون مو</strong></p></div><p>آموزش های شینیون مرکز آموزش آرایشگری “آرزو” شامل جدیترین مدلهای شینیون 2016&nbsp; می باشد.</p><p>پس از اتمام آموزش ها به هنرجو مدرک فنی حرفه ای آموزش شینیون داده می شود.</p><p>برای دیدن سایر آموزش های آموزشگاه آرایشگری “کلبه آرزو” بر روی<a href="http://www.kolbeh-arezoo.com/"> سایر آموزش ها</a> کلیک کنید.</p><p>چند مدل شینیون مو - چند مدل شینیون عروس :</p><p> </p>[caption id="attachment_2938" align="aligncenter" width="547"]<a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHININOBAZ3.jpg"><img class="wp-image-2938 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اموزش شینیون مو" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHININOBAZ3.jpg" alt="اموزش شینیون مو" width="547" height="619"></a> اموزش شینیون مو[/caption][caption id="attachment_2939" align="aligncenter" width="488"]<a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHINONBAZ1.jpg"><img class="wp-image-2939" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="شینیون باز عروس" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHINONBAZ1.jpg" alt="شینیون باز عروس" width="488" height="488"></a> شینیون باز عروس[/caption]<p><a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHINONBAZ2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2940 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مدل جدید شینیون باز" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHINONBAZ2.jpg" alt="مدل جدید شینیون باز" width="490" height="670"></a></p><p><a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHININOBAZ53.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2941 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اموزش شینیون موی باز" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/06/SHININOBAZ53.jpg" alt="اموزش شینیون موی باز" width="413" height="410"></a></p></div><p> </p><p><a href="http://irmakeup.com/%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%80%d8%b1%d9%88%d8%b3/">شینیون عروس</a></p><p> </p><p>یک فیلم کوتاه اموزشی شینیون باز :</p><p><video controls="controls" width="300" height="150"><source src="https://persianblog.ir/upload/cac93e40-2c3f-4b86-a144-96e1c908de76-6575492.mp4" type="video/mp4"></video></p> text/html 2018-06-03T09:30:00+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو کانال تلگرام آموزش شینون مو|دانلود فیلم آموزش شینون http://chignon.mihanblog.com/post/114 <p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">با توجه به استقبال و درخواستهای زیادی مبنی بر دیدن و دانلود فیلم آموزش شینیون مو &nbsp; از سایت شینیون آرت نیلز ، بخصوص فیلمهایی که حجم بالایی دازند به دوستان و همکاران عزیز توصیه می شود از کانال تلگزام شینیون مو آرت نیلز استفاده کنید .&nbsp;</p><h2 style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">موضوعات کانال تلگرام آموزش شینیون مو آرت نیلز شامل موارد زیر نیز می باشید :</h2><h3 class="med _wI _kk" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><a title="فیلم آموزش شینیون مو" href="http://goo.gl/Fwtwk9" data-mce-href="http://goo.gl/Fwtwk9">&nbsp;فیلم آموزش شینیون مو&nbsp;<strong>با تور</strong></a></h3><div class="card-section" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><div class="brs_col"><p class="_e4b">فیلم شینیون&nbsp;<strong>عروس</strong></p><p class="_e4b">فیلم&nbsp;<strong>اموزش</strong>&nbsp;شینیون&nbsp;<strong>جدید</strong></p><p class="_e4b"><strong>دانلود</strong>&nbsp;فیلم آموزش شینیون&nbsp;<strong>عروس</strong></p></div><div class="brs_col"><p class="_e4b"><strong>دانلود</strong>&nbsp;فیلم آموزش شینیون مو</p><p class="_e4b"><strong>دانلود</strong>&nbsp;فیلم شینیون&nbsp;<strong>عروس</strong></p><p class="_e4b">فیلم&nbsp;<strong>اموزش</strong>&nbsp;شینیون&nbsp;<strong>موی کوتاه</strong></p><p class="_e4b"><strong>دانلود</strong>&nbsp;فیلم&nbsp;<strong>مدل</strong>&nbsp;مو</p><p class="_e4b">و موضاعات تخخصی درباره انواج شینیون های جدید سال که در فیلم ها و کلیپهای خارجی در کانال تلگرام گنجانده شده است .</p><p class="_e4b">الیته یادآوزی می کنیم که این فیلمها برای کسانی که دوره های تخصصی شینیون مو را دیده اند و بدنبال یادگیری شینیون های &nbsp;جدید هستند مفید است .</p><p class="_e4b">دوستانی هم که در مواجه با این شینیون ها دچار نقص و ناتوان هستند می توانند در دوره های تخصصی آموزش شینیون مو ، آموزشگاه آرایشگزی کلبه ارزو ثبت نام کنند تا به مهارت کافی در این زمینه برسند.</p><p class="_e4b">پس از اتمام دوره های تخصصی و قبولی در آزمون مربوطه به &nbsp;شما مدرک بین اللملی و فنی حرفه ای شینیون مو داده می شود .&nbsp;</p><h3 class="_e4b">برای عضویت در کانال تلگرام آموزش شینیون مو آرت نیلز می توانید روی عکس زیر کلیک کنید . و یا هم از ای دی&nbsp;<a title="کانال تلگرام شینیون مو" href="https://telegram.me/art_CHIGNON" target="_blank" data-mce-href="https://telegram.me/art_CHIGNON">@art_CHIGNON</a>&nbsp;در تلگرام استفاده کتید.&nbsp;</h3><p class="_e4b"><img title="آموزش شینیون مو در تلگرام" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/chignontelegram.jpg" alt="کانال تلگرام شینیون مو" width="400" height="522" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880778/chignontelegram.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p></div></div> text/html 2018-06-02T13:30:00+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو فیلم آموزش شینیون عروس مدل 2018شیک http://chignon.mihanblog.com/post/1 <div class="post_content"><p>فیلم آموزش شینیون&nbsp;عروس</p><h3>امیدوارم حالتون خوب باشه امروز براتون یک کلیپ خوب آموزش شینیون دارم .</h3><h2>فیلم آموزش شینیون عروس مدل 2018 جدید</h2><h4><a title="شینیون عروس" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">&nbsp;شینیون عروس</a>&nbsp;جزء یکی از مهمترین شینیون ها برای خانم ها به شمار می رود، زیرا این مدل شینیون مناسب عروس خانم ها می باشد. و این امر بسیار بر اهمیت این مدل شینیون می افزاید.</h4><h3>&nbsp;شینیون عروس&nbsp;مدل های مختلفی دارد:</h3><h4>شینیون با تور و تاج عروس ، شینیون بدون تور و تاج عروس ، شینیون های کلاسیک عروس، و شینیون های دیگری که با توجه به سلیقه مدل مو و نوع میکاپی که بر روی عروس انجام می شود انتخاب می شود،</h4><h4>برای انجام شینیون جشن عروسی خود نیاز به یک متخصص و آرایشگر متبحر دارید زیرا هر خانمی به طور معمول تنها یک بار جشن عروسی می گیرد، و خیلی مهم است در این جشن بهترین آرایش ، لباس عروس ، و مدل شینیون عروس را داشته باشد.</h4><p><img class="aligncenter" src="http://آموزش-شینیون.artnails.ir/images/CHIGNON2018.jpg" alt="فیلم آموزش شینیون عروس" width="400" height="400">شینیون عروس[/caption]</p><h4>شینیون عروس&nbsp;معمولا به همراه تاج و تور انجام می شود ولی در مناسب هایی مثل نامزدی و بله برون شینیون بدون تاج و تور معمولا استفاده می شود ،در این مول مو باید طوری شینیون انجام شود که متفاوت تر از بقیه اشخاصی که در جمع جشن عروسی یا نامزدی قرار گرفته است باشد. زیرا تفاوتی بین عروس و دیگر مهمان ها نیز باید باشد، در این مدل مو نباید به ساده بودن رجوع کرد به نظر باید تا جایی که می شود خاص جلوه کند، در سال ۲۰۱۶ مدل های شینیون برای عروس ها تنوع زیادی پیدا کرده است، که در این فیلم آموزشی سعی شده است از مدل سال جدید استفاده شود.</h4><h2>&nbsp;فیلم آموزش شینیون عروس</h2><div>[https://www.aparat.com/v/91IMX]</div><p align="center">&nbsp;</p><h4>امیدوارم از دیدن این ویدئو استفاده کافی را ببرید. برای دیدن فیلمهای بیشتر آموزش شینیون مو می توانید برروی لینک آموزش شینیون مو کلیک کنید. لینک زیر:</h4><p><a title="فیلم آموزش شینیون مو" href="http://xn----omc2cib2hlamf46lba.artnails.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">فیلم آموزش شینیون مو&nbsp;</a></p></div> text/html 2018-05-24T10:04:45+01:00 chignon.mihanblog.com آرایشگاه شینیون مو عروس شینیون مو شینیون عـروس http://chignon.mihanblog.com/post/323 <article class="blog_list single" id="post-2906" style="margin: 0px auto 40px;"><div class="article_content clearfix entry-content" style="zoom: 1;"><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">شینیون عـروس</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"><h1 class="nVcaUb" style="margin: 17px 0px 0px; letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); display: inline-block;"><b>آموزش</b>&nbsp;شینیون عروس&nbsp;<b>جدید</b></h1>&nbsp;<h1 class="nVcaUb" style="margin: 17px 0px 0px; letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); display: inline-block;"><b>آموزش</b>&nbsp;شینیون عروس&nbsp;<b>ایرانی</b></h1></font><div id="attachment_2908" class="wp-caption aligncenter" style="text-align: center; margin: 5px auto 10px; padding: 6px; position: relative; font-style: italic; overflow: hidden; border: 1px solid rgb(240, 240, 240); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.035) 2px 2px 1px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 408px;"><a href="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/05/she3.jpg" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-2908" title="شینیون عـروس" src="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/05/she3-288x300.jpg" alt="شینیون عـروس" width="398" height="415" srcset="http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/05/she3-288x300.jpg 288w, http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/05/she3-300x313.jpg 300w, http://irmakeup.com/wp-content/uploads/2018/05/she3.jpg 575w" sizes="(max-width: 398px) 100vw, 398px" style="border: 1px solid rgb(251, 251, 251); max-width: 100%; display: inline-block; position: relative; height: auto;"></font></a><p class="wp-caption-text" style="margin: 0px; zoom: 1; clear: both; padding: 8px 0px 0px !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شینیون عـروس</font></p></div><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">یکی از مهارتهایی که نقش مهمی در ارایش عروس دارد شینیون اوست .</font></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">کلا مو و داشتن موهای پر پشت نعمتی است که خداوند برای زیبایی هر زنی قرار داده است و هنر شینیون مو ، هنر زیباارایی موهاست .</font></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جم و باز کردن موها در حالتهای مختلف ، مدل های مختلف شینیون مو را حاصل می شوند که فرا گیری آن برای هر ارایشگری لازم است.</font></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بخصوص برای ارایشگرهای ایرانی با عروسان ایرانی . شناخت این مدلهای برای توسعه و پیشرفت کار و همچنین جذب مشتری واجب است.</font></p><h3 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 10px; line-height: 28px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-weight: normal !important;"></h3><h3 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 10px; line-height: 28px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; text-align: justify; font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جدید و مدلهای ۲۰۱۸ شینیون عروس</font></h3><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مدلهای مختلف شینیون عروس سال به سال زیاد می شود<br>و اگر عروسی به روز عروسی یا نامزدی خود نزدیک باشد<br>یا اگر خانمی برای مراسم خاصی دنبال انتخاب بهترین مدل شینیون برای موهایش باشد گیج و سردرگم می شود .</font></p><hr id="system-readmore" style="box-sizing: content-box; height: 0px;"><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">انجام خدمات شینیون مو باز برای زیباتر دیده شدن کل نمای یک خانم است و اگر درست انتخاب نشود ممکن است این زیبایی را به همراه نیاورد.</font></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در واقع هنر شینیون مو مانند سایر هنرهای آرایشی اگر در مشیر درست خود به کار گرفته نشود<br>نمی تواند کمی در جهت زیبایی و حس اعتماد یک خانم داشته باشد و البته انتخاب نادرست قضیه را برعکس خواهد کرد.</font></p><h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; display: inline-block; text-align: justify; font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شینیون عـروس | شینیون کار حرفه ای عروس</font></h2><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">یک آرایشگر حرفه ای با توجه به فیس و نمای ظاهری مشتری خود می تواند بهترین پیشنهادها را ارایه دهد.بهترین پیشنهادها برای &nbsp;شینیون عروس + شینیون عروس ۲۰۱۸ + شنیون عروس + شینیون مو ۲۰۱۷ + شینیون جدید + مدل مو عروس جدید + شینیون با تور + شینیون موی کوتاه + شینیون باز</font></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بالطبع شینیون مو برای موهای بیضی با مدل شینیون مو برای صورتهای گرد متفاوت خواهد بود<br>و همچنین شینیون مو برای عروسی با صورت گرد با مدل شینیون عروس صورت جم و جور متفاوت خواهد بود.</font></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></p><h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; display: inline-block; font-weight: normal !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اموزش شینیون عروس</font></h2><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اولین قدم برای زدن یک شینیون زیبا<br>اماده کردن مو هست<br></font><img draggable="false" class="emoji" alt="